Upozornenie

Čo všetko môže spôsobiť nízka cena a s tým spojená aj nízka kvalita. Prečítajte si skúsenosti z praxe od Ing. Roberta Šalvatu konateľ J&R INSPIRE, 
prezident medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO, www.veuko.com
viceprezident Cechu kachliarov, www.cechkachliarov.sk

 

POZOR na podozrivo nízke ceny!!!

Prípad 1:
Tento týždeň som dostal do rúk cenovú ponuku jedného „kachliara“ na akumulačný krb za 3.100,-€. Kolega z Cechu kachliarov stratil samozrejme túto zákazku, pretože zákazníci sa rozhodli pre túto výnimočnú ponuku.

Pri prezretí rozpočtu som zapochyboval o odbornosti toho „kachliara“, pretože do ponuky uviedol tieto dve poznámky:

1. Nepracujeme s izolačnými materiálmi, pretože tieto materiály nemajú akumulačnú vlastnosť ….
2. Staviame z akumulačných materiálov …. (do rozpočtu boli na napočítané tvarovky z liaporu, ktorý je do veľkej miery izolant).

Áno, cena je lákadlom, ale zákazník tohto „kachliara“ je ďalším kandidátom do štatistik Prezídia hasičského zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Krb zákazníka na obrázku nižšie bol síce postavený zo správneho izolačného materiálu, ale tento materiál bol použitý v nedostatočnej hrúbke. Pri drevostavbách je to kritické. V rámci Cechu kachliarov existujú odborné smernice remesla kachliar, ktoré definujú správne vyhotovenie izolácie, aby prevádzka krbu alebo pece bola maximálne bezpečná.

 

Prípad 2
Zákazník ďalšej zákazky si síce vybral kvalitné materiály, ale šetril na kvalitnom kachliarovi. Obrátil sa na „odborníka“, ktorý mu zrealizoval kachľovú pec bez zabudovania a zapojenia potrebných bezpečnostných prvkov. Pri teplovodných krboch a peciach musia byť vždy zabudované a zapojené:

– primárny okruh, ktorý zabraňuje korózii vložky
– chladiaci okruh, ktorý zabezpečí dielo pri výpadku elektriky a pri prekúrení
– tlakový ventil, ktorý zabezpečí dielo v prípade nárastu tlaku v systéme.

Tento zákazník, ktorý si vybral lacného remeselníka nemal zabudovaný ani jeden z týchto bezpečnostných prvkov a výsledok si pozrite sami na obrázku vedľa.

 

Prípad 3
A ešte jeden prípad kandidáta do štatistík. Krby sa často stavajú ako teplovzdušné, tzn. z krbu kachliar vyhotovuje rozvody teplého vzduchu. Aj tu platia podľa Odborných smerníc remesla kachliar prísne podmienky izolácie.

Tento užívateľ krbu má okrem obrovského rizika vzniku požiaru aj ďalší sprievodný jav, výfuk horúceho vzduchu tesne pri posteli – je to čistá katastrofa pre obytnú klímu v priestore. Pre lepšiu predstavu, sadnite si do auta a pustite si vykurovanie naplno – kým Vám je zima, bude to príjemné, ale len na chvíľu. Dlhodobo je to jednoducho nezdravé.

Obr. 3: Postavený krb v drevostavbe. Pre laika je dielo krbu možno v poriadku. Pozrite si však ďalší obrázok.
Obr. 4: Výstupná mriežka z krbu do spálne ide cez drevenú stenu a navyše ústi pri drevenej posteli.

Uvádzame preto ešte raz štatistiky požiarnosti. Pozor na riziká neodbornej práce: Remeslo kachliar je od roku 2004 remeselnou živnosťou, to znamená, že vykonávať toto remeslo môže len osoba s odbornou spôsobilosťou, teda vyučený kachliar.

Bohužiaľ na Slovensku je veľa firiem, ktoré túto odbornosť nemajú. Dôkazom toho sú alarmujúce štatistiky požiarovo evidované na Prezídiu hasičského zboru ministerstva vnútra.

Mám záujem, zavolajte mi