TEPLOVZDUŠNÝ KRB

Teplovzdušný krb je ideálnym riešením tam, kde je potrebné vyhriať miestnosť či dom čo najrýchlejšie.
Horúce spaliny poskytujú teplo cez teplo výmenné plochy krbovej vložky do okolitého vzduchu.

Ohriaty vzduch prúdi ventilačnými mriežkami do miestnosti s krbom alebo je rozvádzaný teplovzdušným vedením do iných miestností.

Do spodnej časti krbu je ventilačnou mriežkou z miestnosti prisávaný studený vzduch, ktorý sa od krbovej vložky znovu ohrieva.

 

AKUMULAČNÝ KRB

Akumulačný krb ponúka akumuláciu tepla a zdravé sálavé teplo. Hodinový výkon je u tohto typu krbu nižší a interval prikladania dlhší.
Horúce spaliny prúdia z ohniska do pripojenej akumulačnej masy, ktorá môže byť nasadená na krbovej vložke alebo vedľa nej.

Akumulačná masa je ťažký materiál, ktorý je schopný absorbovať a akumulovať teplo zo spalín. Naakumulované teplo sa z akumulačnej masy následne pozvoľna uvoľňuje sálaním do plášťa krbu a ďalej do miestnosti.

 

TEPLOVODNÝ KRB

Teplovodný krb poskytuje zdroj tepla pre vykurovanie celého domu a ohrev teplej úžitkovej vody.
Horúce spaliny privádzajú teplo do teplovodného výmenníka zabudovaného v ohnisku. Voda z teplovodného výmenníka ohriata na 70-80 °C putuje z teplovodnej krbovej vložky do akumulačnej nádrže.

V akumulačnej nádrži sa teplo ukladá a v prípade potreby je využité na ohrev radiátorov, podlahového kúrenia a ohrev teplej úžitkovej vody.

 

AKUMULAČNÉ PECE

Akumulačné pece sa vyznačujú dlhou akumuláciou tepla a zdravým tepelným sálaním.
Horúce spaliny privádzajú teplo do ťahového systému, kde sa teplo akumuluje. Pre dosiahnutie maximálnej akumulácie tepla je ohnisko i ťahový systém vybudovaný z akumulačnej masy.

Naakumulované teplo sa z akumulačnej masy pozvoľna uvoľňuje sálaním do plášťa pece a ďalej do miestnosti až po dobu 12 hodín.

Mám záujem, zavolajte mi