Súčasný trend vykurovania

Moderný trend v kachliarstve je využiť zdroj tepla – krb aj na vykurovanie priestoru a ohrev vody.

K tomu slúžia špeciálne teplovodné krbové vložky, ktoré odvádzajú teplo do teplovodných výmenikov, akumulačných nádrží a súčasne poskytujú aj atmosféru krásneho ohňa.

Teplovodné krbové vložky môžu mať rohové, priehľadové alebo čelné presklenie.

Pre Vás ako užívateľa znamená teplovodný krb krásne veľké presklenie s príjemnou atmosférou ohňa a súčasne sa energia, ktorá vzniká pri horení dreva využíva čo najefektívnejšie pri kúrení.

Spojte príjemné s užitočným.

Najmä počas prechodného obdobia postačuje jedna až dve horenia denne na zásobovanie vykurovacieho systému dostatočnou teplou vodou bez potreby hlavného vykurovacieho systému.

Teplovodný krb potrebuje 2 dôležité veci, aby správne fungoval:

1, presný výpočet

2, odbornú realizáciu