Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán, hovorí staré príslovie. Prinášame Vám ho do Vašich obývačiek, aby oheň bol nielen Vaším sluhom, ale aj príjemným spoločníkom. Prečo si pre stavbu príbytku pre svojho sluhu a priateľa vybrať člena nášho cechu?

1. Zdravie

Používame len certifikované, zdravotne nezávadné materiály. Pre naše stavby nie sú prípustné materiály s obsahom azbestu, uvoľňujúcich sa mikrovlákien alebo popolčeka. Maximálna pozornosť patrí aj ochrane pred uvoľnením škodlivých látok zo spaľovania do obytného priestoru a do atmosféry. Pri navrhovaní krbu alebo pece berieme ohľad aj na prípadné alergie na prach a volíme vhodný druh spotrebiča.

2. Kvalita

Prechádzaním na nové technológie, používaním kvalitných materiálov a pracovných postupov neustále zvyšujeme kvalitu našich diel. Vzájomným zdieľaním so skúsenosťami pri používaní materiálov a technologických postupov, upozorňujeme na kladné aj záporné stránky. Z chyby jednotlivca sa poučíme, dobrú skúsenosť nasledujú i ostatní.

3. Technológia

Takmer vo všetkých oblastiach života dochádza v súčasnosti k rýchlemu vývoju nových technológií a neobišlo to ani oblasť kachliarstva. Čoraz prísnejšie emisné normy pre ochranu životného prostredia boli hlavným hnacím motorom pre vývoj technológií stavieb krbov a pecí. A máme dobrú správu – súčasné spotrebiče na tuhé palivo, či už krby, pece alebo sporáky patria medzi najekologickejšie vykurovacie systémy s nízkymi emisiami a vysokou účinnosťou spaľovania. Diela dimenzujeme podľa novodobých prepočtových noriem, využívame najmodernejšie technológie a postupy.

4. Bezpečnosť

Dodržiavaním protipožiarnych predpisov chránime Vaše zdravie i majetok. Na cechových stretnutiach analyzujeme príčiny požiarovosti na konkrétnych prípadoch, kedy investor podcenil výber kachliara a prizýva si nás už len kvôli znaleckému posudku. Nepatrite medzi tých, ktorí nás kontaktujú až vtedy.

5. Vzdelávanie

Naši členovia sa pravidelne zúčastňujú na školeniach a odborných praktických seminároch, čím si udržiavajú vysoký štandard svojej odbornosti. Členom cechu sa môže stať len remeselník s riadnym výučným listom v odbore kachliar.

6. Záruka

Vďaka vzdelávaniu a používaniu moderných a bezpečných postupov dostanete od našich členov vždy kvalitný produkt. Pokiaľ by ste mali pocit, že tomu tak nie je, obráťte sa na náš cech, ktorý disponuje rôznymi nástrojmi pre zjednanie nápravy. Spoločnosť Caminus Design ponúka 10 ročnú záruku na diela postavené s krbovými vložkami Brunner a Spartherm.

7. Tradícia

Vážime si naše remeslo, udržujeme tradície a nadväzujeme na prácu našich otcov a predchodcov.
Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi národných kachliarskych zväzov S akreditovanými skúšobnými ústavmi, na úrovni medzinárodného kachliarskeho zväzu VEUKO realizujeme nové projekty pre ďalší rozvoj technológií Zúčastňujeme sa školení v Rakúsku, Nemecku, Českej republike, u popredných výrobcov a kachliarov Návštevou veľtrhov európskeho významu sa oboznamujeme s najnovšími systémami, výrobkami a poznatkami Tieto poznatky a skúsenosti potom uplatňujeme v našich realizáciách

Účinky sálavého tepla boli známe už v dávnej minulosti. V starovekom Ríme využívali tieto účinky v termálnych kúpeľoch. Kachliarsky remeselník Vám vie tieto pozitívne účinky vniesť do Vášho domova v podobe sálavého tepla kachľovej alebo omietanej pece, hypokaustového systému pece alebo krbu, prípadne vykurovacieho sporáku. Existujú aj medicínske štúdie, ktoré potvrdzujú tento pozitívny vplyv sálavého tepla na ľudský organizmus – sálavé teplo je totiž veľmi príbuzné slnečnému žiareniu.

zdroj:cechkachliarov.sk

Spartherm SIM U-sklo
Mám záujem, zavolajte mi