Teplovzdušné pece

Teplým vzduchom je možné v krátkom čase dodať do interiéru veľké množstvo energie. Tento koncept sa používa hlavne vo veľkých priestoroch alebo starších stavbách, kde sa vyžaduje vysoký tepelný výkon (> 4 kW). Pri teplovzdušných peciach prúdi vzduch z miestnosti pozdĺž vykurovacej vložky a kovového výmenníka, rýchlo sa zohrieva a prostredníctvom ventilačných mriežok alebo šácht sa dostáva do obytného priestoru. Tomu zodpovedajú vysoké výkonové špičky počas horenia, keďže akumulačná masa je zabudovaná len v plášti pece. Takéto prevedenie kachľovej pece vedie k tomu, že pec relatívne rýchlo vychladne

Akumulačné pece

Tieto pece sú určené na akumuláciu. Ohnisko pece je dimezované na väčšie množstvo paliva a priamo naň je nainštalovaný akumulačný výmenník vyskladaný z akumulačných ťahov. Horúce spaliny vznikajúce pri spaľovaní prúdia cez akumulačné ťahy a odovzdávajú tak veľkú časť tepelnej energie do masy ťahov. Naakumulované teplo je potom sálané na steny pece, ktoré ho dlhý čas odovzdávajú ďalej do interiéru. Sálavé teplo z pece predstavuje najpríjemnejšiu a najzdravšiu formu vykurovania.
Podľa druhu použitej akumulačnej masy potrebuje kachľová pec síce dlhší čas na zohriatie – avšak potom o to dlhšie trvá odovzdávanie tepla do miestnosti, napr. 12 hodín. Pri tom stačí do pece priložiť len dvakrát denne. Akumulačná pec ukladá energiu do akumulačných ťahov a sála teplo dlhý  čas aj po dohorení paliva.
 
Podľa spôsobu umiestnenia sálavo akumulačnej masy voči ohnisku hovoríme o vedľa stojacom akumalačnom výmenníku alebo nasadenom akumulačnom výmenníku.
Pece s vedľa stojacou akumulačnou masou (výmenníkom) sú robustnejšie vhodné pre vyššiu akumuláciu, vyšší výkon a sú naročnejšie na priestor. Pece s nasadeným akumulačným výmenníkom sú menej náročné na priestor a hovoríme im tiež stĺpové pece.
Pre človeka je sálavé pec vhodnejším riešením, pretože sálavé teplo pece sa najviac podobá slnečnému žiareniu. Preto pôsobí na človeka upokojujúco a príjemne. Vonkajší tvar pecí a konštrukciu je možné prispôsobiť individuálnym požiadavkám každého užívateľa s prihliadnutím na typ zabudovaného ohniska. Konečný dizajn je možné dotvoriť s prírodnými materiálmi ako je omietka alebo keramika. Ale čím ďalej sa viac využíva na dotvorenie konečného vzhľadu aj betón, oceľ a prírodný kameň.
Mám záujem, zavolajte mi