Fire Controls

Fire Controls

546,00 

Symbióza vyspelej technológie a výnimočného designu pri riadení horenia vykurovacích telies.
Elektronická regulácia FireControls slúži na zvyšovanie efektívnosti procesu horenia v krboch a peciach. Vykurovací systém je navyše možné riadiť aj pomocou GSM modulu.

v popise nájdete varianty elektronickej regulácie pre rôzne krbové stavby

Popis

Fire Controls Grand ECO
Grand ECO H2O
RS 14 AM malá akumulácia
RS 14 BV veľká akumulácia
RS 14 BD malá H2O
RS 14 CV stredná H2O
RS 14 DV veľká H2O
Fire Controls Grand ECO

Popis modelu:displej_grandeco_73b4dfe4
Tento nový model nadväzuje na jednoduchosť modelov Grand ECO a navyše prináša prostredníctvom Wi-Fi technológie nové možnosti prepojenia elektroniky s mobilom, tabletom alebo PC užívateľa.

Z pohľadu servisu bude ideálnou funkciou možnosť vzdialeného prístupu servisného technika do elektroniky užívateľa.
Popis zariadenia:
• zobrazuje všetky dôležité údaje horenia cez Wi-Fi pripojenie na akomkoľvek
zariadení s webovým prehliadačom (mobil, tablet, PC, SmartTV …)
• nastavenie regulácie cez pripojené zariadenie
• odpájacie relé na deaktiváciu externého zariadenia – digestor, vetranie …
(len počas otvorenia dvierok alebo počas celého horenia)
• diaľková správa regulácie cez web – užívateľ
• diaľková servisná správa regulácie cez web – technik
• reguláciu spúšťa zopnutie dverového kontaktu
• reguluje klapku prívodu vzduchu podľa fázy horenia
• meria teplotu v ohnisku (T1)
• obsahuje viac ako 100 typov predvolených vykurovacích telies
Obsah setu Wi-Fire:
• 1 ks riadiaca elektronika
• 1 ks bezdotykový dverový kontakt so silikónovým vedením 4 m (TK)
• 1 ks vysokoteplotný snímač s keramickým púzdrom do 1200°C
s tieneným vedením 5 m (T1)
• 1 ks nerezová klapka prívodu vzduchu so servom

Využitie zariadenia:
• teplovzdušný krb
• sálavý krb – KMS, prstence
• sálavá pec – KMS, prstence
• BIOohnisko
Zobrazenie a nastavenie regulácie zo zariadenia s
webovým prehliadačom (mobil, tablet, PC, SmartTV)
cez Wi-Fi spojenie regulácie so zariadením.

Magnetický dverný kontakt.

Pre riadenie horenia je najdôležitejšia teplota v
ohnisku. Aj pre Vás bude zaujímavé vedieť, aké
vysoké teploty sú vo Vašom krbe alebo ohnisku.

Pre kvalitu horenia je zodpovedné privedenie
správneho množstva vzduchu. Práve toto množstvo
si reguluje elektronika pomocou klapky prívodu
vzduchu.

Grand ECO H2O
RS 14 AM malá akumulácia

Popis modelurs_14_am
Základný model so vstavaným 3.5″ displejom, záložným zdrojom, v prevedení s čiernym alebo bielym skleneným rámom pokrýva celé spektrum štandardných funkcií a navyše umožňuje meranie interiérovej/exteriérovej teploty.

Model elektronickej regulácie AM je rozšírenou verziou oproti modelu Grand ECO. Počas kúrenia optimalizuje proces horenia priebežným dávkovaním správneho objemu vzduchu na horenie v závislosti od aktuálnej teploty v ohnisku, príp. spalinovej ceste. Celý proces si viete sledovať na grafickom displeji o veľkosti 3,5″ s rozlíšením 320×240.

Maximálny komfort
Priložiť dávku dreva, zapáliť pomocou pevného podpaľača a zatvoriť dvierka. O všetko ostatné sa postará už FC-RS14AM. Navyše aj pri výpadku elektrickej energie Vám regulácia bude ďalej fungovať vďaka záložnému zdroju.

Vaša bezpečnosť je absolútnou prioritou
FC-RS14AM neustále preveruje možné bezpečnostné riziká a v prípade potreby automaticky spúšťa bezpečnostný režim so záznamom a audio-vizuálnymi hláseniami.

Užitočné informácie
Na displeji Grand ECO nájdete vždy aktuálne informácie o čase, teplotách v ohnisku, interiéri / exteriéri a o priebehu horenia.
Popis zariadenia:
• dotykový 3,5“ TFT displej – 16 miliónov farieb, rozlíšenie 320×240
• možnosť pripojenia 2 vysokoteplotných snímačov (teplota v ohnisku/v komíne)
• reguláciu spúšťa dverový kontakt
• reguluje klapku prívodu vzduchu podľa fázy horenia
• reguluje škrtiacu komínovú klapku S4 na základe teploty T3
• reguluje zakurovaciu klapku
• ovláda komínový ventilátor
• možnosť pripojenia digestora
• meria interiérovú teplotu (T-int)
• meria exteriérovú teplotu (T-ext)
• meria teplotu v ohnisku (T1)
• meria teplotu pri vstupe do komína (T3)
• obsahuje záložný zdroj systému
• zaznamenáva históriu horení
• grafické znázornenie horenia, možnosť sťahovania grafu horenia do PC
• možnosť diaľkového ovládania horenia cez GSM
• obsahuje viac ako 100 typov predvolených vykurovacích telies
• možnosť otestovania každého vstupu
Obsah setu RS-14 AM:
• 1 ks dotykový 3,5“ TFT displej – 16 miliónov farieb, rozlíšenie 320×240 s podomietkovou krabicou
• 1 ks prepojovací kábel 4 m s konektormi
• 1 ks bezdotykový dverový kontakt so silikónovým vedením 4 m (TK)
• 1 ks vysokoteplotný snímač s keramickým puzdrom do 1200°C s tieneným vedením 5 m (T1)
• 1 ks snímač na meranie interiérovej teploty (T-int)
• 1 ks snímač na meranie exteriérovej teploty (T-ext)
• 1 ks riadiaca elektronika so záložným zdrojom elektrickej energie

Oblasť použitia:
• Teplovzdušný krb
• Sálavý krb – KMS, prstence
• Sálavá pec – KMS, prstence
• BIOohnisko
• Ovládanie škrtiacej komínovej klapky

Regulácia má zabudované hodiny.

Záložná batéria zabezpečuje prevádzku elektorniky a
tým aj horenia aj počas niekoľkohodinového výpadku
elektriny.

Farebný LCD displej s vysokým rozlíšením.

Zobrazuje teplotu v ohnisku. Táto informácia je pre
elektroniku najdôležitejšia.

Dotykové ovládanie displeja.

Regulácia vie obsluhovať zakurovaciu/prepínaciu
klapku.

Zobrazovanie hlásení a upozornení v prípade chyby.

Zobrazuje polohu klapky prívodu vzduchu na horenie.
Pre každú fázu horenia je privádzané potrebné
množstvo vzduchu.

Zobrazuje interiérovú teplotu.
Teplotné snímače je potrebné stavebne zabudovať.

Škrtiaca klapka v komíne zabezpečuje vysokú
účinnosť zariadenia.

Zobrazuje exteriérovú teplotu.
Teplotný snímač je potrebné stavebne zabudovať.

Možnosť byť informovaný o aktuálnom stave
zariadenia, alebo o neštandardných situáciach.

RS 14 BV veľká akumulácia

Popis modelurs_14_bv
Rozšírené prevedenie prevyšuje základný model RS-14 AM nielen prémiovou 5.6″ obrazovkou ale aj možnosťou pripojenia plynového kotla s týždenným programátorom. Ponúka sa s bielym alebo čiernym skleneným rámom.
Popis zariadenia:
• dotykový 5,6“ TFT displej – 16 miliónov farieb, rozlíšenie 640×480
• možnosť pripojenia 2 vysokoteplotných snímačov (teplota v ohnisku/v komíne)
• reguláciu spúšťa dverový kontakt
• reguluje klapku prívodu vzduchu podľa fázy horenia
• reguluje škrtiacu komínovú klapku S4 na základe teploty T3
• reguluje zakurovaciu klapku
• ovláda komínový ventilátor
• možnosť pripojenia digestora
• možnosť pripojenia plynového kotla – týždenný programátor
• meria interiérovú teplotu (T-int)
• meria exteriérovú teplotu (T-ext)
• meria teplotu v ohnisku (T1)
• meria teplotu pri vstupe do komína (T3)
• obsahuje záložný zdroj systému
• zaznamenáva históriu horení
• grafické znázornenie horenia, možnosť sťahovania grafu horenia do PC
• možnosť diaľkového ovládania horenia cez GSM
• obsahuje viac ako 100 typov predvolených vykurovacích telies
• možnosť otestovania každého vstupu
Obsah setu RS-14 BV:
• 1 ks dotykový 5,6“ TFT displej – 16 miliónov farieb, rozlíšenie 640×480 s podomietkovou krabicou
• 1 ks prepojovací kábel 4 m s konektormi
• 1 ks bezdotykový dverový kontakt so silikónovým vedením 4 m (TK)
• 1 ks vysokoteplotný snímač s keramickým puzdrom do 1200°C s tieneným vedením 5 m (T1)
• 1 ks snímač na meranie interiérovej teploty (T-int)
• 1 ks snímač na meranie exteriérovej teploty (T-ext)
• 1 ks riadiaca elektronika so záložným zdrojom elektrickej energie

Oblasť použitia:
• Teplovzdušný krb
• Sálavý krb – KMS, prstence
• Sálavá pec – KMS, prstence
• BIOohnisko
• Ovládanie škrtiacej komínovej klapky

Regulácia má zabudované hodiny.

Záložná batéria zabezpečuje prevádzku elektroniky a
tým aj horenia aj počas niekoľkohodinového výpadku
elektriny.

Farebný LCD displej s vysokým rozlíšením.

Zobrazuje teplotu v ohnisku. Táto informácia je pre
elektroniku najdôležitejšia.

Dotykové ovládanie displeja.

Regulácia vie obsluhovať zakurovaciu/prepínaciu
klapku.

Zobrazovanie hlásení a upozornení v prípade chyby.

Zobrazuje polohu klapky prívodu vzduchu na horenie.
Pre každú fázu horenia je privádzané potrebné
množstvo vzduchu.

Zobrazuje interiérovú teplotu.
Teplotné snímače je potrebné stavebne zabudovať.

Škrtiaca klapka v komíne zabezpečuje vysokú
účinnosť zariadenia.

Zobrazuje exteriérovú teplotu.
Teplotný snímač je potrebné stavebne zabudovať.

Možnosť byť informovaný o aktuálnom stave
zariadenia, alebo o neštandardných situáciách.

RS 14 BD malá H2O

Popis modelurs_14_bv
Rozšírené prevedenie prevyšuje základný model RS-14 AM nielen prémiovou 5.6″ obrazovkou ale aj možnosťou pripojenia plynového kotla s týždenným programátorom. Ponúka sa s bielym alebo čiernym skleneným rámom.
Popis zariadenia:
• dotykový 3,5“ TFT displej – 16 miliónov farieb, rozlíšenie 320×240
• možnosť pripojenia 2 vysokoteplotných snímačov (teplota v ohnisku/v komíne)
• reguláciu spúšťa dverový kontakt
• reguluje klapku prívodu vzduchu podľa fázy horenia
• reguluje škrtiacu komínovú klapku S4 na základe teploty T3
• reguluje zakurovaciu klapku
• ovláda komínový ventilátor
• možnosť pripojenia digestora
• riadi čerpadlo primárneho H2O okruhu
• meria teplotu v ohnisku (T1)
• meria teplotu pri vstupe do komína (T3)
• meria teplotu vody vo výmenníku a v nádrži (T2 a T4)
• obsahuje záložný zdroj systému
• zaznamenáva históriu horení
• grafické znázornenie horenia, možnosť sťahovania grafu horenia do PC
• možnosť diaľkového ovládania horenia cez GSM
• obsahuje viac ako 100 typov predvolených vykurovacích telies
• možnosť otestovania každého vstupu
Obsah setu RS-14 BD:
• 1 ks dotykový 3,5“ TFT displej – 16 miliónov farieb, rozlíšenie 320×240 s podomietkovou krabicou
• 1 ks prepojovací kábel 4 m s konektormi
• 1 ks bezdotykový dverový kontakt so silikónovým vedením 4 m (TK)
• 1 ks vysokoteplotný snímač s keramickým puzdrom do 1200°C s tieneným vedením 5 m (T1)
• 1 ks riadiaca elektronika so záložným zdrojom elektrickej energie
• 1 ks snímač na meranie interiérovej teploty (T-int)
• 1 ks snímač na meranie exteriérovej teploty (T-ext)

Oblasť použitia:
• Teplovzdušný krb
• Sálavý krb – KMS prstence
• Sálavá pec – KMS, prstence
• BIOohnisko
• Teplovodná pec
• Teplovodný krb
• Ovládanie škrtiacej komínovej klapky

Regulácia má zabudované hodiny.

Zobrazuje exteriérovú teplotu.
Teplotný snímač je potrebné stavebne zabudovať.

Farebný LCD displej s vysokým rozlíšením.

Zobrazenie teploty vody vo výmenníku. Hodnoty
teplôt z výmenníka a zo zásobníka sú dôležité pre
správne fungovanie primárneho okruhu.

Dotykové ovládanie displeja.

Zobrazenie teploty vody v akumulačnom zásobníku.
Hodnoty teplôt z výmenníka a zo zásobníka sú
dôležité pre správne fungovanie primárneho okruhu.

Zobrazovanie hlásení a upozornení v prípade chyby.

Zobrazenie činnosti primárneho H2O okruhu. Pri
teplovodných dielach je dôležité správne ovládanie
primárneho okruhu, čo zaručí dlhú životnosť
zariadenia.

Záložná batéria zabezpečuje prevádzku elektroniky a
tým aj horenia aj počas niekoľkohodinového výpadku
elektriny.

Zobrazuje polohu klapky prívodu vzduchu na horenie.
Pre každú fázu horenia je privádzané potrebné
množstvo vzduchu.

Zobrazuje teplotu v ohnisku. Táto informácia je pre
elektroniku najdôležitejšia.

Škrtiaca klapka v komíne zabezpečuje vysokú
účinnosť zariadenia.

Zobrazuje interiérovú teplotu.
Teplotné snímače je potrebné stavebne zabudovať.

Regulácia vie obsluhovať zakurovaciu/prepínaciu
klapku.

RS 14 CV stredná H2O

Popis modelurs_14_cv
Pokročilé prevedenie s komfortným 5.6″ displejom pridáva spravovanie plynového kotla, čerpadiel okruhov, zmiešavacieho ventilu, elektrického vykurovania a meranie 14 interiérových teplôt.
Popis zariadenia:
ako RS-14 BD a navyše:
• dotykový 5,6“ TFT displej – 16 miliónov farieb, rozlíšenie 640×480
• reguluje prepínaciu klapku (Moritz klapka)
• možnosť pripojenia plynového kotla – týždenný programátor
• riadi 1 zmiešavací ventil
• riadi 1 elektrické vykurovanie
• meria interiérovú teplotu (T-int)
• meria exteriérovú teplotu (T-ext)
• môže merať ďalších 8 interiérových teplôt
• meria teploty primárneho okruhu PO (T2, T4, T6, T7)
• meria teploty jedného sekundárneho okruhu (T5)
• meria teploty jedného elektrického vykurovania (T9)
Obsah setu RS-14 CV:
• 1 ks dotykový 5,6“ TFT displej – 16 miliónov farieb, rozlíšenie 640×480 s podomietkovou krabicou
• 1 ks prepojovací kábel 4 m s konektormi
• 1 ks bezdotykový dverový kontakt so silikónovým vedením 4 m (TK)
• 1 ks vysokoteplotný snímač s keramickým puzdrom do 1200°C s tieneným vedením 5 m (T1)
• 1 ks riadiaca elektronika so záložným zdrojom elektrickej energie
• 1 ks snímač na meranie interiérovej teploty (T-int)
• 1 ks snímač na meranie exteriérovej teploty (T-ext)
• 1 ks GSM modul s anténou

Oblasť použitia:
• Teplovzdušný krb
• Sálavý krb – KMS prstence
• Sálavá pec – KMS, prstence
• BIOohnisko
• Teplovodná pec
• Teplovodný krb
• Vykurovací systém s jedným vykurovacím okruhom
• Ovládanie škrtiacej komínovej klapky

Regulácia má zabudované hodiny.

Zobrazuje exteriérovú teplotu.
Teplotný snímač je potrebné stavebne zabudovať.

Farebný LCD displej s vysokým rozlíšením.

Zobrazenie teploty vody vo výmenníku. Hodnoty
teplôt z výmenníka a zo zásobníka sú dôležité pre
správne fungovanie primárneho okruhu.

Dotykové ovládanie displeja.

Zobrazenie teploty vody v akumulačnom zásobníku.
Hodnoty teplôt z výmenníka a zo zásobníka sú
dôležité pre správne fungovanie primárneho okruhu.

Zobrazovanie hlásení a upozornení v prípade chyby.

Zobrazenie činnosti primárneho H2O okruhu. Pri
teplovodných dielach je dôležité správne ovládanie
primárneho okruhu, čo zaručí dlhú životnosť
zariadenia.

Záložná batéria zabezpečuje prevádzku elektroniky a
tým aj horenia aj počas niekoľkohodinového výpadku
elektriny.

Regulácia vie ovládať jeden vykurovací okruh.

Zobrazuje teplotu v ohnisku. Táto informácia je pre
elektroniku najdôležitejšia.

Škrtiaca klapka v komíne zabezpečuje vysokú
účinnosť zariadenia.Zobrazuje polohu klapky prívodu vzduchu na horenie.
Pre každú fázu horenia je privádzané potrebné
množstvo vzduchu.

Zobrazuje interiérovú teplotu.
Teplotné snímače je potrebné stavebne zabudovať.

Škrtiaca klapka v komíne zabezpečuje vysokú
účinnosť zariadenia.

Regulácia vie obsluhovať zakurovaciu/prepínaciu
klapku.

RS 14 DV veľká H2O

Popis modelurs_14_dv
Model RS-14 DV prevyšuje model RS-14 CV v možnosti zapojenia väčšieho množstva čerpadiel sekundárnych obvodov, počtu elektrických vykurovaní a zmiešavacích ventilov.
Popis zariadenia:
ako RS-14 BD a navyše:
• dotykový 5,6“ TFT displej – 16 miliónov farieb, rozlíšenie 640×480
• reguluje prepínaciu klapku (Moritz klapka)
• možnosť pripojenia plynového kotla – týždenný programátor
• riadi čerpadlá dvoch sekundárnych okruhov
• riadi dva zmiešavacie ventily
• riadi dve elektrické vykurovania
• meria interiérovú teplotu (T-int)
• meria exteriérovú teplotu (T-ext)
• možnosť merania ďalších 8 interiérových teplôt
• možnosť merania teplôt primárneho okruhu PO (T2, T4, T6, T7)
• meria teplotu 1. sekundárneho okruhu SO (T5)
• meria teplotu 1. elektrického vykurovania EV (T9)
• meria teplotu 2. sekundárneho okruhu SO (T8)
• meria teplotu 2. elektrického vykurovania EV (T10)
Obsah setu RS-14 DV
• 1 ks prepojovací kábel 4 m s konektormi
• 1 ks bezdotykový dverový kontakt so silikónovým vedením 4 m (TK)
• 1 ks vysokoteplotný snímač s keramickým púzdrom do 1200°C s tieneným vedením 5 m (T1)
• 1 ks snímač na meranie interiérovej teploty (T-int)
• 1 ks snímač na meranie exteriérovej teploty (T-ext)
• 1 ks riadiaca elektronika so záložným zdrojom elektrickej energie
• 1 ks GSM modul s anténou

Oblasť použitia:
• Teplovzdušný krb
• Sálavý krb – KMS prstence
• Sálavá pec – KMS, prstence
• BIOohnisko
• Teplovodná pec
• Teplovodný krb
• Vykurovací systém s dvomi vykurovacími okruhmi
• Ovládanie škrtiacej komínovej klapky

Regulácia má zabudované hodiny.

Zobrazuje exteriérovú teplotu.
Teplotný snímač je potrebné stavebne zabudovať.

Farebný LCD displej s vysokým rozlíšením.

Zobrazenie teploty vody vo výmenníku. Hodnoty
teplôt z výmenníka a zo zásobníka sú dôležité pre
správne fungovanie primárneho okruhu.

Dotykové ovládanie displeja.

Zobrazenie teploty vody v akumulačnom zásobníku.
Hodnoty teplôt z výmenníka a zo zásobníka sú
dôležité pre správne fungovanie primárneho okruhu.

Zobrazovanie hlásení a upozornení v prípade chyby.

Zobrazenie činnosti primárneho H2O okruhu. Pri
teplovodných dielach je dôležité správne ovládanie
primárneho okruhu, čo zaručí dlhú životnosť
zariadenia.

Záložná batéria zabezpečuje prevádzku elektroniky a
tým aj horenia aj počas niekoľkohodinového výpadku
elektriny.

Regulácia vie ovládať dva nezávislé vykurovacie
okruhy.

Zobrazuje teplotu v ohnisku. Táto informácia je pre
elektroniku najdôležitejšia.

Škrtiaca klapka v komíne zabezpečuje vysokú
účinnosť zariadenia.Zobrazuje polohu klapky prívodu vzduchu na horenie.
Pre každú fázu horenia je privádzané potrebné
množstvo vzduchu.

Zobrazuje interiérovú teplotu.
Teplotné snímače je potrebné stavebne zabudovať.

Škrtiaca klapka v komíne zabezpečuje vysokú
účinnosť zariadenia.

Regulácia vie obsluhovať zakurovaciu/prepínaciu
klapku.

Máte ďalšie otázky ohľadom produktu ? Neváhajte nás nezáväzne kontaktovať. Ak si chcete produkt objednať, môžete taktiež pomocou formuláru. Pri objednávke nám nezabudnite napísať presnú adresu a kontakt.

Menu